redigovati – značenje

 

redigovati (latinski redigare) – pripremiti, pripremati, doterati, doterivati, stilski poboljša(va)ti postojeći tekst, rukopis za štampu.