redukcija – značenje


redukcija (latinski reductio, reducere):
1) pojednostavljivanje nečega složenog iz više delova;
2) svođenje nečega na manju meru, smanjenje nečega što u tom trenutku izgleda glomazno, preveliko (npr. broja radnika, isporuke uobičajene količine električne energije, budžeta);
3) u hemiji: hemijski proces (suprotan oksidaciji) kojim se metal oslobađa kiseonika, sumpora, soli i sl.;
4) u biologiji: gubitak funkcije organa ili tkiva biljnih i životinjskih organizama;
5) u lingvistici: slabljenje vokala u nenaglašenim slogovima, što često dovodi do njihovog ispadanja.