reduktor – značenje

 

reduktor (novolatinski reductor):
1) u tehnici: uređaj koji pomoću prenosnog mehanizma smanjuje brzinu obrtanja;
2) u hemiji: sredstvo pomoću kojeg se metal oslobađa kiseonika, sumpora, soli i drugih materija.