reduktor – značenje

 

reduktor (novolatinski reductor):

1) u tehnici: uređaj koji pomoću prenosnog mehanizma smanjuje brzinu obrtanja;

2) u hemiji: sredstvo pomoću kojeg se metal oslobađa kiseonika, sumpora, soli i drugih materija.