redundancija – značenje

 

redundancija (latinski redundantia):
1) preopširno izlaganje s puno suvišnih, nepotrebnih reči;
2) ponavljanje saopštenja u komunikaciji kako bi se izbegao nesporazum;
3) višak funkcionalno istih elemenata u jednom mehanizmu radi pojačane sigurnosti njegovog funkcionisanja.

 

redundantan, -tna, -tno (engleski redundant):
1) preopširan, preširok (npr. tekst s mnogo suvišnih reči);
2) koji se ponavlja kako bi nesporazum bio izbegnut;
3) suvišan, izlišan, prekomeran, koji se može zanemariti.