redundantan – značenje

 

redundantan, -tna, -tno (engleski redundant):
1) preopširan, preširok (npr. tekst s mnogo suvišnih reči);
2) koji se ponavlja kako bi nesporazum bio izbegnut;
3) suvišan, izlišan, prekomeran, koji se može zanemariti.