referenca – značenje

 

referenca (francuski réference):

1) povoljna ocena, preporuka; podaci, ocena, karakteristika o službovanju nekog lica;

2) podaci (biografski, bibliografski i sl.) koje pruža informatička služba.