referenca – značenje

 

referenca (francuski réference):
1) u trgovini: povoljna ocena, preporuka, svedočenje (obično o platežnoj sposobnosti preduzeća ili o poslovnim odnosima) od neke poznate trgovačke kuće;
2) podaci o službovanju nekog lica, ocena, karakteristika;
3) podaci (biografski, bibliografski i sl.) koje pruža informatička služba.