refundacija – značenje

 

refundacija (latinski refundere) – vraćanje, povratak novca, duga, nadoknada.

 

refundirati – vratiti, vraćati, pozajmljeni, uzeti novac, nadoknaditi, nadoknađivati.