registar – značenje


registar (nemački Register):
1) uazbučeni spisak autora, stručnih reči i izraza u knjizi;
2) u administraciji: službena knjiga u koju se zavode dopisi, akta i sl.; delovodnik;
3) knjiga u koju se upisuje sticanje prava na korišćenje, posedovanje i sl.;
4) u muzici: niz tonova koji se na jednom instrumentu izvode na isti način i imaju istu boju;
5) u muzici: naprava kojom se menja visina, boja i jačina zvuka na jednom instrumentu;
6) red slova na pisaćoj mašini;
7) u tipografiji: u staroj štamparskoj tehnologiji, poklapanje redova s lica i naličja stranice;
8) u računarstvu: skladište za privremeno pohranjivanje podataka u kompjuteru, a služi za izvođenje aritmetičkih i logičkih informacija.