reglaža – značenje

 

reglaža (francuski réglage, prema règle – pravilo) – doterivanje, podešavanje (preciznosti) nekog instrumenta, uređaja, mašine, oružja i dr.