rekapitulirati – značenje


rekapitulirati (nemački rekapitulieren):
1) kratko, sažeto ponoviti, ponavljati sadržinu nekog izlaganja, predavanja i sl., rezimirati;
2) u administraciji: uneti, unositi glavne stavke nekog računa u posebnu knjigu;
3) pretresti, pretresati u mislima, u sećanju prošle događaje, doživljaje i sl.