rekapitulirati – značenje

 

rekapitulirati (nemački rekapitulieren od latinskog recapitulare):

1) kratko, sažeto ponoviti, ponavljati sadržinu nekog izlaganja, predavanja i sl., rezimirati;

2) u administraciji: uneti, unositi glavne stavke nekog računa u posebnu knjigu;

3) pretresti, pretresati u mislima, u sećanju prošle događaje, doživljaje i sl.

 

rekapitulacija (novolatinski recapitulatio):

1) ponavljanje sadržine, rezimiranje, sažimanje bitnih delova nekog izlaganja, predavanja i sl.;

2) u administraciji: unošenje glavnih stavki nekog računa u posebnu knjigu knjigovodstvene dokumentacije; takva knjiga s pregledom ostalih podataka;

3) prisećanje, dovođenje u sećanje prošlih događaja, doživljaja i sl.