rekapitulirati – značenje

 

rekapitulirati (nemački rekapitulieren od latinskog recapitulare):
1) kratko, sažeto ponoviti, ponavljati sadržinu nekog izlaganja, predavanja i sl., rezimirati;
2) u administraciji: uneti, unositi glavne stavke nekog računa u posebnu knjigu;
3) pretresti, pretresati u mislima, u sećanju prošle događaje, doživljaje i sl.

 

rekapitulacija (novolatinski recapitulatio):
1) ponavljanje sadržine, rezimiranje, sažimanje bitnih delova nekog izlaganja, predavanja i sl.;
2) u administraciji: unošenje glavnih stavki nekog računa u posebnu knjigu knjigovodstvene dokumentacije; takva knjiga s pregledom ostalih podataka;
3) prisećanje, dovođenje u sećanje prošlih događaja, doživljaja i sl.