rekapitulirati – značenje

 

rekapitulirati (nemački rekapitulieren od latinskog recapitulare):

1) kratko, sažeto ponoviti sadržinu nekog izlaganja, predavanja i sl., rezimirati;

2) u administraciji: uneti glavne stavke nekog računa u posebnu knjigu.

 

rekapitulacija (novolatinski recapitulatio):

1) ponavljanje sadržine, rezimiranje, sažimanje bitnih delova nekog izlaganja, predavanja i sl.;

2) unošenje glavnih stavki nekog računa u posebnu knjigu knjigovodstvene dokumentacije; takva knjiga s pregledom ostalih podataka.