rekvijem – značenje


rekvijem (latinski requies):
1) u katoličkoj crkvi, svečana misa, služba za mrtve, nazvana po početnim rečima molitve: Requiem aeternam dona eis, Domine – Večni pokoj daj im, Gospode;
2) muzička kompozicija (obično vokalno-instrumentalna) komponovana na reči te mise.