relej – značenje


relej (francuski relais):
1) u tehnici: automatski aparat koji iz vlastitog izvora, kad na njega deluje zvučni ili svetlosni signal, osigurava i izvršava potrebne priključke i prekide u električnim vodovima, prenosnik;
2) u tehnici: telekomunikacioni uređaj koji omogućava emisiju na veliku udaljenost prenoseći televizijske i radijske signale s jednog predajnika na drugi, repetitor.