relikvija – značenje

 

relikvija (latinski reliquiae):
1) u religiji: materijalni ostaci svetitelja (mošti, odeća, predmeti koji su bili u njihovom vlasništvu, predmeti koje su dodirivali); svetinje;
2) predmet koji predstavlja dragu uspomenu iz prošlosti (porodična relikvija).

 

relikvijar (novolatinski reliquiarium) – crkveno: zbirka relikvija; kutija, kovčeg, posuda, prostorija i dr. u kojoj se, u crkvama, čuvaju relikvije, ćivot.