relikvija – značenje


relikvija (latinski reliquiae):
1) u religiji: materijalni ostaci svetitelja (mošti, odeća, predmeti koji su bili u njihovom vlasništvu, predmeti koje su dodirivali); svetinje;
2) predmet koji predstavlja dragu uspomenu iz prošlosti (porodična relikvija).