remiksovati – značenje


remiksovati (engleski remix) – u muzici: ponovno snimiti, snimati novu, izmenjenu verziju neke muzičke kompozicije.