reminiscencija – značenje


reminiscencija (latinski reminiscentia):
1) zamagljenost sećanja, nejasno sećanje, prisećanje;
2) vraćanje u prošlost;
3) motiv preuzet iz nekog starijeg dela, element tuđeg dela kao odjek starijih epoha u nekom umetničkom delu (poeziji, muzici i dr.);
4) evociranje događaja ili doživljaja iz prošlosti.