remitenda – značenje

 

remitenda (nemački Remittend od latinskog remittenda) – u trgovini: ono što se nije moglo prodati, što treba vratiti (npr. neprodati primerci novina izdavaču).

 

remitent (latinski remittens):
1) u trgovini: onaj koji vraća ono što je primio;
2) u bankarstvu: osoba koja ima ovlašćenje da naplati prispelu menicu.

 

remitirati (nemački remittieren od latinskog remittere):
1) u trgovini: (po)slati natrag, vratiti, vraćati neprodatu robu (novine, knjige i sl.);
2) u ekonomiji: snizi(va)ti cenu neke robe, odobriti, odobravati popust kupcu ili korisniku usluga.