remitenda – značenje

 

remitenda (nemački Remittend od latinskog remittenda) – u trgovini: ono što se nije moglo prodati, što treba vratiti (npr. neprodati primerci novina izdavaču).

 

remitent (latinski remittens):

1) u trgovini: onaj koji vraća ono što je primio;

2) u bankarstvu: osoba koja ima ovlašćenje da naplati prispelu menicu.

 

remitirati (nemački remittieren od latinskog remittere):

1) u trgovini: vratiti, vraćati natrag neprodatu robu (novine, knjige i sl.);

2) u ekonomiji: sniziti cenu neke robe, odobriti popust kupcu ili korisniku usluga.