remitent – značenje

 

remitent (latinski remittens):
1) u trgovini: onaj koji vraća ono što je primio;
2) u bankarstvu: osoba koja ima ovlašćenje da naplati prispelu menicu.