repatrijacija – značenje

 

repatrijacija (novolatinski repatriatio) – povratak, vraćanje u domovinu (izbeglica, raseljenih lica, ratnih zarobljenika i dr.).

 

repatrirati (latinski repatriare) – (iz)vršiti repatrijaciju, vratiti, vraćati u domovinu izbeglice, raseljena lica i dr.