repatrirati – značenje


repatrirati (latinski repatriare) – (iz)vršiti repatrijaciju, vratiti, vraćati u domovinu izbeglice, raseljena lica, ratne zarobljenike i dr.