respekt – značenje

 

respekt (nemački Respekt od latinskog respectus):
1) poštovanje, uvažavanje, ozbiljno uzimanje u obzir (tuđih stavova, mišljenja, argumenata i sl.);
2) stav pun obzira prema nekome, ustručavanje ili bojazan od nekoga; obzirnost, uviđavnost prema starijoj osobi.

 

respektovati – odnositi se s respektom, poštovati, imati obzira prema nekome ili nečemu, uvažiti, uvažavati.