retorika – značenje

 

retorika (grčki rhētorikē (tékhnē)):
1) teorija i pravila govorničke veštine;
2) veština slikovitog usmenog ili pismenog izražavanja;
3) patetično, kitnjasto izlaganje koje ne prati nikakav sadržaj; praznorečivost.

 

retor (grčki rhētōr):
1) u antičkoj Grčkoj, dobar govornik i učitelj veštine govorništva;
2) onaj koji je obdaren sposobnošću da lepo govori, besedi; govornik, besednik.