retorika – značenje


retorika (grčki rhētorikē (tékhnē)):
1) teorija i pravila govorničke veštine;
2) veština slikovitog usmenog ili pismenog izražavanja;
3) patetično, kitnjasto izlaganje koje ne prati nikakav sadržaj; praznorečivost.