retuš – značenje

 

retuš (francuski retouche, prema retoucher – ponovo dotaći):
1) popravljanje, doterivanje crteža, slike, fotografije, teksta i sl.;
2) figurativno: ublažavanje neprijatnih događaja, situacija, prilika.

 

retušer – onaj koji popravlja, doteruje nešto (obično slike, fotografije), ispravljač, doterivač.

 

retuširati:
1) popraviti, popravljati, doter(iv)ati nešto (obično sliku, fotografiju);
2) figurativno: ublažiti, ublažavati istinu o događajima, situacijama, prilikama.