revizor – značenje

 

revizor (novolatinski revisor) – inspektor koji pregleda službene (obično finansijske) knjige, kontrolor.

 

revizorski, -a, -o – koji se odnosi na revizore, koji pripada revizorima.