rezidencija – značenje

 

rezidencija (francuski résidence od srednjovekovnog latinskog residentia):

1) zgrada, obično raskošno uređena, u kojoj boravi vladar ili ličnost na visokom političkom položaju;

2) sedište političke, crkvene ili kulturne ustanove.