rezignacija – značenje

 

rezignacija (novolatinski resignatio):

1) pomirenje s nečim što se nije moglo izbeći; ravnodušnost, bezvoljnost;

2) ostavka na visoki položaj u državnoj, vojnoj, crkvenoj i sličnoj hijerarhiji.

 

rezigniran (latinski resignatus):

1) koji se pomirio s neizbežnim, koji je ravnodušan, bezvoljan;

2) koji je dao ostavku na visoki položaj u državnoj, vojnoj, crkvenoj i tome sličnoj hijerarhiji.