rezignacija – značenje


rezignacija (novolatinski resignatio):
1) pomirenje s nečim što se nije moglo izbeći, ravnodušnost, bezvoljnost;
2) ostavka na visoki položaj u državnoj, vojnoj, crkvenoj i tome sličnoj hijerarhiji.