rezignacija – značenje

 

rezignacija (novolatinski resignatio):
1) pomirenje s nečim što se nije moglo izbeći; ravnodušnost, bezvoljnost;
2) ostavka na visoki položaj u državnoj, vojnoj, crkvenoj i sličnoj hijerarhiji.

 

rezigniran, -a, -o (latinski resignatus):
1) koji se pomirio s neizbežnim, koji je ravnodušan, bezvoljan;
2) koji je dao ostavku na visoki položaj u državnoj, vojnoj, crkvenoj i tome sličnoj hijerarhiji.