rezigniran – značenje


rezigniran, -a, -o (latinski resignatus):
1) koji se pomirio s neizbežnim, koji je ravnodušan, bezvoljan;
2) koji je dao ostavku na visoki položaj u državnoj, vojnoj, crkvenoj i tome sličnoj hijerarhiji.