rezime – značenje

 

rezime (francuski résumé) – sažet sadržaj članka, knjige; sažetak.

 

rezimirati (francuski résumer) – u najkraćim crtama, ukratko, sažeto izložiti, izlagati, sažeti, sažimati sadržaj usmenog izlaganja ili sadržaj članka, studije, knjige.