rezime – značenje


rezime (francuski résumé) – kratak, sažet izvod onog najbitnijeg iz nekog članka, studije, knjige, govora i sl., sažetak, izvadak; zaključak govora, predavanja i sl.