rezime – značenje

 

rezime (francuski résumé) – kratak, sažet izvod onog najbitnijeg iz nekog članka, studije, knjige, govora i sl., sažetak, izvadak; zaključak govora, predavanja i sl.

 

rezimirati (francuski résumer) – u najkraćim crtama, ukratko, sažeto izložiti, izlagati, sažeti, sažimati sadržaj usmenog izlaganja ili sadržaj članka, studije, knjige.