rezolucija – značenje

 

rezolucija (latinski resolutio, prema resolvere – rešiti):

1) stav, odluka nekog skupa ili tela o predmetu rasprave ili odlučivanja; takav stav ili takva odluka u pisanoj formi;

2) u tehnici: najmanja promena u talasnoj dužini koju spektometar može da registruje;

3) u tehnici: stepen oštrine slike na ekranu (televizora, kompjuterskog monitora i sl.) koji zavisi od broja piksela na ekranu (tačaka u jednom centimetru horizontalne ili vertikalne linije ekrana);

4) u muzici: ton ili akord kojim se disonanca razrešava.