rezon – značenje

 

rezon (francuski raison):
1) razlog, stav, gledište na kojem se zasnivaju nečiji postupci;
2) pamet, razum, razboritost;
3) mera, umerenost.

 

rezoner (francuski raisonneur):
1) onaj koji ima analitički pristup pojavama i s takvog stanovišta raspravlja o njima;
2) figurativno: onaj koji pametuje, mudruje; mudrijaš.

 

rezonovati (francuski raisonner):
1) rasuđivati, prosuđivati; zaključivati;
2) figurativno: mudrovati.