rezon – značenje

 

rezon (francuski raison):

1) razlog, stav, gledište na kojem se zasnivaju nečiji postupci;

2) pamet, razum, razboritost;

3) mera, umerenost.

 

rezoner (francuski raisonneur):

1) onaj koji ima analitički pristup pojavama i s takvog stanovišta raspravlja o njima;

2) figurativno: onaj koji pametuje, mudruje; mudrijaš.

 

rezonovati (francuski raisonner):

1) rasuđivati, prosuđivati; zaključivati;

2) figurativno: mudrovati.