rezonancija – značenje

 

rezonancija (nemački Resonanz od latinskog resonantia):

1) u fizici: porast intenziteta titraja prouzrokovan spoljnom silom (mehaničkom ili električnom);

2) u fizici: pojava dužeg trajanja zvučnog talasa i povećanje njegove jačine u prostorijama čiji zidovi dobro odbijaju zvučne talase; odjek, odzvanjanje, razleganje;

3) figurativno: odjek koji je u javnosti proizveo neki događaj, zbivanje, dešavanje.

 

rezonantan (latinski resonans):

1) koji odjekuje, koji se razleže; zvučan, zvonak, snažan (o glasu);

2) koji se odnosi na rezonanciju; koji rezonira, koji je u sazvučju s drugim izvorom treperenja.