rezonantan – značenje

 

rezonantan, -tna, -tno (latinski resonans):
1) koji odjekuje, koji se razleže; zvučan, zvonak, snažan (o glasu);
2) koji se odnosi na rezonanciju; koji rezonira, koji je u sazvučju s drugim izvorom treperenja.