rezoner – značenje

 

rezoner (francuski raisonneur):
1) onaj koji ima analitički pristup pojavama i s takvog stanovišta raspravlja o njima;
2) figurativno: onaj koji pametuje, mudruje; mudrijaš.