rigorozan – značenje

 

rigorozan, -zna, -zno (novolatinski rigorosus) – onaj koga odlikuju veoma stroga načela, koji je strog, krut, neumoljiv, nepopustljiv, beskompromisan.

 

rigoroznost – najveća tačnost, strogo poštovanje propisa; osobina, stav onoga koji je rigorozan, strogost, krutost, neumoljivost, nepopustljivost, beskompromisnost.