rojalizam – značenje

 

rojalizam (francuski royalisme):

1) vladavina kralja, sistem monarhističke vladavine;

2) odanost, privrženost, vernost kralju i monarhističkom sistemu, monarhizam.

 

rojalist(a) (francuski royaliste):

1) istorijski: pristalica kralja i monarhije u Francuskoj za vreme Revolucije;

2) uopšte pristalica kralja i monarhije, monarhista.