rozeta – značenje

 

rozeta (francuski rosette):
1) u arhitekturi: okrugli ornament, obično na gotskim i romaničkim građevinama, sličan rascvetalom ružinom cvetu sa stilizovanim laticama (npr. prozorska rozeta);
2) dragi kamen, obično dijamant, izbrušen u obliku piramide;
3) ukras u obliku ruže koji se nosi u rupici kaputa kao obeležje nekog odličja, članstva u nekom udruženju i sl.