sabajle – značenje

 

sabajle = sabahile (turski sabahile) – u ranu zoru, u svitanje, rano ujutru.