sabajle – značenje


sabajle = sabahile prilog (turski sabahile) – u ranu zoru, u svitanje, rano ujutru.