saga – značenje

 

saga (starovisokonemački saga):

1) (Saga) u mitologiji: staronordijska boginja priča i istorije, Odinova miljenica; otuda saga;

2) narodna, herojska prozna pripovetka staroskandinavske literature o podvizima bogova, drevnim porodicama, prvim kraljevima;

3) bajka, gatka, kaža, mit;

4) dugačka legendarna priča o junačkim delima; prozni ep.