saga – značenje


saga (starovisokonemački saga):
1) (Saga) u mitologiji: staronordijska boginja priča i istorije, Odinova miljenica;
2) narodna, herojska prozna pripovetka staroskandinavske literature o podvizima bogova, drevnim porodicama, prvim kraljevima;
3) bajka, gatka, kaža, mit;
4) dugačka legendarna priča o junačkim delima; prozni ep.