šakal – značenje

 

šakal (nemački Schakal, francuski chacal od turskog çakal):

1) u zoologiji: grabljiva, slična vuku životinja sive i zlatnožute dlake, živi u Aziji i Africi, obično se hrani lešinama;

2) figurativno: lešinar, strvinar, onaj koji izvlači korist iz tuđe nesreće.