salamander – značenje

 

salamander (latinski salamandra od grčkog salamándra):
1) daždevnjak, vrsta vodozemca, Salamandra maculosa, za kojeg se verovalo da je otporan na vatru;
2) veoma cenjena koža te životinje;
3) u mitologiji: duh iz vatre, vatreni duh.