salaš – značenje


salaš (mađarski szállás) – imanje (u Vojvodini i Mađarskoj) udaljeno od naselja, sa zgradom za stanovanje, štalama i stokom; majur.