salaš – značenje

 

salaš (mađarski szállás) – imanje (u Vojvodini i Mađarskoj) udaljeno od naselja, sa zgradom za stanovanje, štalama i stokom; majur.

 

salašar – stanovnik salaša, onaj koji živi i radi na salašu.