saldo – značenje

 

saldo (italijanski saldo):

1) u finansijama: ostatak zaključenog računa koji se prenosi na novu stranicu u knjigovodstvenoj knjizi;

2) u finansijama: razlika između iznosa prihoda i rashoda, aktive i pasive; podmirenje računa, obračun, stanje blagajne;

3) figurativno: rezultat neke akcije, ideje, procesa u smislu gubitka i dobitka.

 

saldirati (italijanski saldare):

1) u finansijama: zaključi(va)ti račun, (u)raditi završni račun;

2) u finansijama: utvrditi, utvrđivati razlike između ulazne i izlazne strane, izmiri(va)ti ostatak duga, isplatiti, isplaćivati dug.