saldo – značenje

 

saldo (italijanski saldo):
1) u finansijama: ostatak zaključenog računa koji se prenosi na novu stranicu u knjigovodstvenoj knjizi;
2) u finansijama: razlika između iznosa prihoda i rashoda, aktive i pasive; podmirenje računa, obračun, stanje blagajne;
3) figurativno: rezultat neke akcije, ideje, procesa u smislu gubitka i dobitka.

 

saldirati (italijanski saldare):
1) u finansijama: zaključi(va)ti račun, (u)raditi završni račun;
2) u finansijama: utvrditi, utvrđivati razlike između ulazne i izlazne strane, izmiri(va)ti ostatak duga, isplatiti, isplaćivati dug.