saldo – značenje


saldo (italijanski saldo):
1) u finansijama: ostatak zaključenog računa koji se prenosi na novu stranicu u knjigovodstvenoj knjizi;
2) u finansijama: razlika između iznosa prihoda i rashoda, aktive i pasive; podmirenje računa, obračun, stanje blagajne;
3) figurativno: rezultat neke akcije, ideje, procesa u smislu gubitka i dobitka.