salto – značenje

 

salto (italijanski salto) – slobodan skok, okret tela u vazduhu (napred, nazad, levo, desno) za 360 stepeni ili više.