šaltovati – značenje


šaltovati (nemački schalten):
1) prebaci(va)ti, preklapati;
2) uključi(va)ti, ukopča(va)ti.