šaltovati – značenje

 

šaltovati (nemački schalten):

1) prebaci(va)ti, preklapati;

2) uključi(va)ti, ukopča(va)ti.