šalung – značenje

 

šalung (nemački Schalung) – u građevinarstvu: kalup, obloga od dasaka radi oblikovanja betona.

 

šalovati – u građevinarstvu: (na)praviti oplatu od dasaka da bi se oblikovao beton.