salva – značenje

 

salva (francuski salve):

1) pucanj u vazduh u znak počasti ili slavlja; istovremeno pucanje većeg ili manjeg broja pušaka ili topova u znak pozdrava, plotunska paljba, plotun;

2) figurativno: nagla provala smeha, oduševljenja, emocija uopšte.