samar – značenje


samar (novogrčki samári) – drveno sedlo za nošenje tereta, koje se pričvršćuje tovarnoj životinji na leđa.