šamot – značenje


šamot (francuski chamotte, nemački Schamotte) – veštački spravljena masa od netopljive gline u kojoj nema mnogo primesa (kreča, gvozdenog hidrata, alkalnih silikata i dr.); upotrebljava se za unutrašnje oblaganje peći.