samur – značenje

 

samur (turski samur od persijskog semmūr):

1) u zoologiji: vrsta kune koja živi u Sibiru, Martes zibellina;

2) veoma cenjeno krzno te životinje, samurovina.