samur – značenje

 

samur (turski samur od persijskog semmūr):
1) u zoologiji: vrsta kune koja živi u Sibiru, Martes zibellina;
2) veoma cenjeno krzno te životinje, samurovina.