sandžak – značenje

 

sandžak (turski sancak):

1) istorijski: teritorija koju su sultani davali na upravu svojim vojskovođama;

2) istorijski: manja administrativna oblast, okrug.