sandžak – značenje


sandžak (turski sancak):
1) istorijski: teritorija koju su sultani davali na upravu svojim vojskovođama;
2) istorijski: manja administrativna oblast, okrug.