sanitarni – značenje


sanitarni, -a, -o (francuski sanitaire) – zdravstveni, higijenski (npr. sanitarni čvor, sanitarna inspekcija).